Wystawy poza muzeum

Wystawa planszowa "Józef Piłsudski w karykaturze" (Rynek, 3-28 sierpnia 2015 r.)

 

Józef Piłsudski (1867-1935) jest powszechnie kojarzony jako twórca I Kompanii Kadrowej, która stała się zalążkiem Legionów Polskich – oddziałów wojskowych walczących z armią rosyjską w czasie I wojny światowej. Jego zasługi dla odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.
są niepodważalne i były wielokrotnie honorowane. Jednocześnie niewiele osób chyba wie, że w dwudziestoleciu międzywojennym była to jedna z najczęściej i najchętniej karykaturowanych postaci.

 

Komendant Legionów po 1918 r. brał czynny udział w życiu publicznym. Wysoka pozycja
w hierarchii władzy, często kontrowersyjne działania, polegające przede wszystkim na walce
z systemem parlamentarnym, a przy tym charakterystyczna sylwetka – wszystko to tworzyło wdzięczne pole dla artystów tworzących dla pism satyrycznych. Prasa tego rodzaju w II RP cieszyła się znaczną popularnością. Przedstawione na wystawie grafiki pochodzą w większości z „Cyrulika Warszawskiego”, „Wróbli na dachu” oraz „Muchy”. Wymienione tytuły wychodziły najdłużej, miały wysokie nakłady i były najbardziej opiniotwórcze. Prezentowały przy tym znaczny poziom ikonograficznej satyry, zarówno pod względem artystycznym, jak i stosowanego humoru. Uzupełniają je przedwojenne rysunki ze zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

 

 

 

 

 Od 10 czerwca wystawa "Śladami rodziny Marii Skłodowskiej-Curie w Świętokrzyskim" prezentowana jest w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Prostej 27a.

 

 

Od 10 czerwca 2015 r. w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie Kielc można oglądać wybrane fragmenty wystaw planszowych opracowanych przez Muzeum Historii Kielc w ciągu ostatnich kilku lat. W flii nr 1 przy ul. Karczówkowskiej 20 (os. Jagiellońskie) wystawę Dzieje jednej fabryki 1919-2009. Od Huty „Ludwików" do Zakładów Wyrobów Metalowych SHL. W filii nr 2 przy ul. Krzemionkowej 1 (os. Podkarczówka) wystawę Wszystkie barwy Afryki.  

 

 

 

Od 9 czerwca wystawa "Tak było. Tak jest. Fotopanoramy kieleckie" Tadeusza Józefa Matuszaka prezentowana jest w auli rektoratu Uniwerytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Żeromskiego 5.

 

Wystawa fotopanoram Tadeusza Matuszaka niezwykle zwięźle podsumowuje pasmo zmian rewitalizacyjnych kieleckiego centrum. Prezentuje panoramy wykonane na przestrzeni ostatnich kilku lat w znanych kielczanom miejscach, które w tym okresie poddane zostały rewitalizacji. Z jakim skutkiem? Cóż, to każdy oceni sam, porównując zdjęcia sprzed i po wprowadzeniu zmian kieleckiego centrum. Dla zachęty podpowiadamy, że użyta na plakacie panorama Rynku w oryginale na wystawie liczyła ok. 3 m długości, robiąc niesamowite wrażenie.   

 

 

Od czerwca 2013 r. Muzeum Historii Kielc zaprasza na wystawę pt. „W DAWNYCH KIELCACH” prezentowaną w zabytkowych wnętrzach Hotelu i Restauracji Willa Hueta w Kielcach.

Ekspozycja ukazuje charakterystyczne miejsca, klimat i architekturę naszego miasta na przełomie XIX i XX wieku oraz w latach II Rzeczypospolitej.

Ważnym elementem wystawy są fotografie związane z postacią Władysława Huêta, profesora rysunku w kieleckiej Szkole Handlowej. Wystawa współtworzy wystrój zabytkowej willi, jednego z najpiękniejszych budynków miasta, którą Władysław Huêt zaprojektował i wybudował w 1908 r.

 

 

 

W 2015 r. w dalszym ciągu w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance  eksponowana jest, i to od kwietnia 2013 r., wystawa fotografii „Paweł Suchanek • MIEDZIANKA – MIEJSCA I LUDZIE".

Miedzianka – niewielka miejscowość w pobliżu Kielc, której ukryte bogactwa skłoniły Stanisława Staszica do wzniesienia w pobliżu huty w Białogonie. Początki kopalnictwa w tym miejscu są nieznane. Pierwsze dokumenty pośrednio potwierdzające wydobycie rud miedzi na Miedziance pochodzą z XV w. Kopalnie z przerwami eksploatowano przez wieki, sprowadzając m.in. w XVIII w. górników z Węgier. Wydobycie próbowali kontynuować zaborcy. Ostatecznie, w 1902 r. kopalnia trafiła w ręce braci Stanisława i Bolesława Łaszczyńskich, którzy zarządzali kopalnią aż do jej zamknięcia w 1922 r.

Na wystawie znajduje sie ponad 40 archiwalnych fotografii starannie dobranych przez Pawła Suchanka i uzupełnionych jego pracami autorskimi.