Wystawy poza muzeum

 

 

,,DNI SOLIDARNOŚCI.

POROZUMIENIA SIERPNIOWE 1980 r."

 

Wystawę można obejrzeć na rynku w Kielcach od 28.08.2015 r.

 

Od 10 czerwca wystawa "Śladami rodziny Marii Skłodowskiej-Curie w Świętokrzyskim" prezentowana jest w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Prostej 27a.

 

 

Od 10 czerwca 2015 r. w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie Kielc można oglądać wybrane fragmenty wystaw planszowych opracowanych przez Muzeum Historii Kielc w ciągu ostatnich kilku lat. W filii nr 1 przy ul. Karczówkowskiej 20 (os. Jagiellońskie) wystawę Dzieje jednej fabryki 1919-2009. Od Huty „Ludwików" do Zakładów Wyrobów Metalowych SHL. W filii nr 2 przy ul. Krzemionkowej 1 (os. Podkarczówka) wystawę Wszystkie barwy Afryki.  

 

 

 

Od 9 czerwca wystawa "Tak było. Tak jest. Fotopanoramy kieleckie" Tadeusza Józefa Matuszaka prezentowana jest w auli rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Żeromskiego 5.

 

Wystawa fotopanoram Tadeusza Matuszaka niezwykle zwięźle podsumowuje pasmo zmian rewitalizacyjnych kieleckiego centrum. Prezentuje panoramy wykonane na przestrzeni ostatnich kilku lat w znanych kielczanom miejscach, które w tym okresie poddane zostały rewitalizacji. Z jakim skutkiem? Cóż, to każdy oceni sam, porównując zdjęcia sprzed i po wprowadzeniu zmian kieleckiego centrum. Dla zachęty podpowiadamy, że użyta na plakacie panorama Rynku w oryginale na wystawie liczyła ok. 3 m długości, robiąc niesamowite wrażenie.   

 

 

Od czerwca 2013 r. Muzeum Historii Kielc zaprasza na wystawę pt. „W DAWNYCH KIELCACH” prezentowaną w zabytkowych wnętrzach Hotelu i Restauracji Willa Hueta w Kielcach.

Ekspozycja ukazuje charakterystyczne miejsca, klimat i architekturę naszego miasta na przełomie XIX i XX wieku oraz w latach II Rzeczypospolitej.

Ważnym elementem wystawy są fotografie związane z postacią Władysława Huêta, profesora rysunku w kieleckiej Szkole Handlowej. Wystawa współtworzy wystrój zabytkowej willi, jednego z najpiękniejszych budynków miasta, którą Władysław Huêt zaprojektował i wybudował w 1908 r.

 

       

 

 

 

 

W 2015 r. w dalszym ciągu w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance  eksponowana jest, i to od kwietnia 2013 r., wystawa fotografii „Paweł Suchanek • MIEDZIANKA – MIEJSCA I LUDZIE".

 

Miedzianka – niewielka miejscowość w pobliżu Kielc, której ukryte bogactwa skłoniły Stanisława Staszica do wzniesienia w pobliżu huty w Białogonie. Początki kopalnictwa w tym miejscu są nieznane. Pierwsze dokumenty pośrednio potwierdzające wydobycie rud miedzi na Miedziance pochodzą z XV w. Kopalnie z przerwami eksploatowano przez wieki, sprowadzając m.in. w XVIII w. górników z Węgier. Wydobycie próbowali kontynuować zaborcy. Ostatecznie, w 1902 r. kopalnia trafiła w ręce braci Stanisława i Bolesława Łaszczyńskich, którzy zarządzali kopalnią aż do jej zamknięcia w 1922 r.

Na wystawie znajduje się ponad 40 archiwalnych fotografii starannie dobranych przez Pawła Suchanka i uzupełnionych jego pracami autorskimi.